Odkoupení a správa pohledávek

Vymáhání a správa pohledávek.

Odborný a profesionální přístup, diskrétnost, udržení dobrého jména. To jsou hlavní argumenty, proč využít našich služeb v oblasti vymáhání a správy pohledávek. Ať již jde o mimosoudní dohodu, prověření dlužníka, splátkový kalendář, uznání dluhu nebo další kroky, které je nutné podniknout k úspěšnému vymožení pohledávek, jsme Vám k dispozici. Snažíme se předejít soudním sporům, ale když není jiná cesta, zajistíme efektivně i tuto formu vymáhání. Pokud se chcete zcela vyhnout starostem, pohledávky odkoupíme, ať již jsou za fyzickou či právnickou osobou. Přímý odkup se provádí dle individuální dohody na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Máte-li více pravidelných pohledávek, lze se domluvit na výhodnějších podmínkách. Vzniku pohledávek také umíme předcházet efektivní správou pohledávek, vedením účinného systému informování a urgencí.

Odkoupení a správa pohledávek

IPoskytovatel služeb:

email: martin@kolar.us
tel.: +420 604 79 99 79

× Jak Vám mohu pomoci?